Hammond B3 New – portable

Mijn nieuwste liefde…

Ga haar vrijdag afhalen.
Inderhaast wat foto’s geschoten in die lelijke fabriekshal waar zij nu in schoonheid lijdt.
Deze net zo haastig geschoonde foto representeert de bittere smart van wachten.
Wij kunnen beiden slechts met schier bovenmenschelijke krachten wachten tot het vrijdag is.

Dan zullen wij elkaar minnen, voor eeuwig.

Orgel-geheel---IMG_3414