Ik heb gezien – De Zonnebloem

De Zonnebloem
Afgelopen vrijdag teruggekeerd van een werkvakantie als vrijwilliger voor de Zonnebloem. Het was begonnen met een tv-uitzending in 2009, naar aanleiding waarvan ik mezelf had aangemeld als muzikant-vrijwilliger. Dit jaar zou mijn 3e optreden worden bij de Zonnebloem vakantie voor de regio Waterland. Na het laatste optreden vroeg mijn vriendin Trudy Kok, hoofd vakantie Regio Waterland: “….wanneer ga je nou mee als vrijwilliger….?” En omdat ik ook een zorgzame kant heb, zei ik: ‘ja, meteen maar doen, dan…’.

Ik heb er geen spijt van.
Enerverend, enigzins confronterend (je ziet een beetje jezelf, over een paar jaar), maar bovenal: hartverwarmend. De wetenschap dat je meehelpt om mensen een (misschien laatste) onvergetelijke ervaring te bezorgen, is in waarde niet uit te drukken.
Als algemeen vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van 1 gast. Dit betekent voornamelijk: het uitvoeren van kleine dagelijkse handelingen die hulpbehoevende mensen zelf niet meer kunnen uitvoeren. Je hoeft je niet druk te maken over ‘enge dingen’ als toiletbezoek, want daarvoor zijn professionele verzorgers mee. Ik weet niet wie er nu meer genoten heeft, mijn gast of ik..

Ik heb gezien
Ik heb gezien, hoe een hoogbejaarde dame die – als was zij weer een klein meisje – met schitterende ogen genoot bij het voelen van de wind door haar haren, toen wij haar op de fiets over de Lemeler berg reden.
Ik heb gezien, hoe dankbaar mijn Gast was voor elke keer dat ik haar hielp bij het opstaan, bij het aanreiken van koffie, bij het oprapen van haar stok, het rijden van haar rolstoel, het drogen van haar tranen en het mogen lachen om dwaze humor.
Ik heb gezien, hoe bejaarde mensen nog lang niet gespeend hoeven zijn van humor en scherpzinnigheid, ondanks dat het lichaam aftakelt.
Ik heb gezien, hoe professionele en onprofessionele vrijwilligers zich tomeloos onbaatzuchtig inzetten om hun medemens een fijne herinnering te bezorgen.
Ik heb gezien, hoe oude mensen nog steeds een ijzeren wilskracht kunnen opbrengen, en tegen beter weten in vechten tegen slopende ziekten.
Ik heb gezien, hoe oude mensen nog zeer actief in het leven kunnen staan en hun bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Er zijn nog dingen om dankbaar voor te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

[+] kaskus emoticons nartzco

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com