Vraagje aan Jaap c.s.

Geplaatst op Facebook, 4-5-2020
Vandaag: 12 reacties, 12 keer gedeeld.
—————————–

Waarom aan Jaap? Omdat ik het idee krijg, dat die momenteel ons land bestuurt. En daar is hij -net als ik- misschien toch niet helemaal voor gekwalificeerd? Het bevalt me niks. Mogelijk ben ik niet de enige.

Nou ben ik ook maar een eenvoudige burger die zich netjes aan het Nieuwe NIET normale normaalbewind van semivrije opsluiting houdt, en – wellicht net als u – ook bang is gemaakt. Ondanks de ontegenzeggelijke ernst van het virus (waarvan ik Goddank nog uitsluitend verhalen heb gehoord) ben ik gek genoeg niet zozeer bang voor het virus, maar voor andere zaken. Er zijn nl. wat angsten bijgekomen, die ik niet helemaal had zien aankomen. Ik beschrijf er wat.

Burgerzorgen

– Angst voor een strafblad, omdat een BOA zomaar kan menen dat ik op straat bij twee anderen in een verboden groep hoor, of mijn huis gewelddadig binnendringt op basis van niet meer dan een vermoeden tot bijeenkomst.
– Angst voor de steeds wildere strapatsen van onze klaarblijkelijk losgeslagen volksvertegenwoordiging, die onder de noemer ‘spoedwet’ plotsklaps meent de Grondwet te mogen aanpassen, en waanzinnige strafmaatregelen te mogen doorvoeren die achter het IJzeren Gordijn thuishoren.

Ons IJzeren Gordijn – NU!

En denk nou niet dat het niet gebeurt… want zoals de laatste Franse burgeroorlog met gele hesjes structureel verzwegen werd in de media, wéét u heel veel niet, eenvoudig omdat het verborgen gehouden wordt.

Mogelijke verbondenheid: heeft John de Mol niet in november 2018 een douceurtje ter hoogte van $349.600 (zegge: driehonderd negenenveertigduizend zeshonderd dollar) ontvangen van mensenredder Bill Gates’ foundation t.b.v. Peoples Awareness (zie site Kill Bill)?

Kill Bill koopt alles en iedereen om

– Angst voor onze bestuurders, die intussen nog onverminderd schepen vol geld ten faveure van de EU aan schimmige zaken besteden, zoals bijvoorbeeld het klimaatprobleem. En dat werd uiteraard veroorzaakt door onze eigen Geuzen, de boeren (die in hun eentje of met vrouw en kind gewoon netjes thuis doorwerken en toch wordt de lucht per minuut schoner – hoe kan dát dan?!), en door die smerige bomen in de natuur (die toch eigenlijk altijd zeer nuttig waren in ons ecologisch systeem omdat ze zuurstof produceren, zo dacht ik altijd, maar misschien heb ik iets gemist?!), met als boegbeeld Hare Doorluchtigheid Greta T.

Boerenverstand

Let wel: ik bedoel deze tekstkop niet spottend! Ik acht boeren in beginsel nette en verstandige burgers. Zij zijn van groot belang voor ons bestaan!

Vergelijking van een eenvoudige burger die zijn boerenverstand gebruikt: wat ik als bestuursverantwoordelijke in mijn eigen huis gedaan zou hebben in een niet geringe panieksituatie als deze – die dodelijk lijkt te zijn voor overwegend 80-plussers, maar toch de halve wereldbevolking in gijzeling houdt: onmiddellijk ALLE minder essentiële, financiële bestedingen staken en die onverwijld besteden aan bescherming, tests, economische rampspoed e.d. O ja, en ik zou er ook een echte medicus bijhalen.. naïef van me? Er is immers NOOD aan de man? Of niet dan?

U begrijpt al: hoe ik ook prakkizeer, ik ontkom maar niet aan de indruk dat onze regering iets niet goed lijkt te beseffen (of gebeurt dit willens en wetens? Zo stom kun je niet zijn..) En dat is dit: we zitten HIER en NU zélf in een rampsituatie en moeten nu even niet buitenshuis maar binnenshuis kijken en handelen. “We moeten het samen doen”, zegt Mark R. te Den Haag. Maar geachte vroede vaderen, wat dóet U er nou eigenlijk daadwerkelijk aan, anders dan een schrikbewind voeren? Zelfs een kind weet: als wij nu niet eerst even egoïstisch voor ons eigen landelijke welzijn zorgen, zijn we straks eenvoudig niet meer in staat ook maar iets te doen voor de EU en alle jonge vluchtelingen – die er verdacht vaak mannelijk en erg strijdbaar uitzien – en nog gaan kloppen aan onze deuren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, of wel soms?

Maar goed, wat u al begreep: ik ben geen dokter, geen viroloog, geen politicus. Wel ben ik een bezorgde burger, die samen met zo ongeveer de halve wereldbevolking in gijzeling zit, die inmiddels waarachtig begint aan te voelen als een staat van beleg, en volgens uiterst deskundige sprekers-gisteravond-op-tv nog zomaar 2-3 jaar kan duren. Het kan elke dag nóg gekker. Mag je eigenlijk als leek nog vragen stellen, onder het nieuwe-normaal-schrikbewind zonder met cijfers en grafieken te schermen? Vooruit, ik waag het er gewoon maar op. Hier wat vraagjes die mij -en misschien ook u als lezer- bezighouden. Ik ben heel blij met constructieve reacties. Beschimpingen en veroordelingen zijn uiteraard volstrekt nutteloos, illustreren slechts de eigen frustraties. Dank voor uw begripvolle medeburgerschap.

Mijn vraagjes

1
Waarom wordt nog steeds uitsluitend alle hoop gevestigd, en uitsluitend gesproken van een vaccin, en niet een medicijn? Een vaccin dat (hopelijk, maar nooit 100% zeker) preventief werkt, dus voor huidige slachtoffers niets meer kan doen? Als het vaccin van verkoper ome Bill gaat komen (die dat graag verplicht ziet, ivm zijn klusbedrijfje in vaccins, en hiertoe de halve wereld omkoopt), gaan we volgens mij zeer zeker naar de haaien. Dat heeft hij in India bewezen: 439.000 verlamde mensen, na ‘preventieve’ inenting met zijn vergiften, die hij glashard vaccin tegen polio durfde te noemen?

Kill Bill pleegt misdaden tegen de mensheid – bron: de tegenpartij

2
Waarom wordt een Limburgse arts, Rob Elens, die beweert aan te kunnen tonen 8 van 8 patiënten genezen te hebben, teruggefloten? Is de man gehoord of bestraft? Je zou toch denken: zolang de toppers met de handen in het haar zitten, geen oplossing kunnen vinden, moet toch werkelijk ELK signaal serieus worden genomen en spoorslags onderzocht? Worden positieve ontwikkelingen tegengehouden?
3
Waarom worden maskers afgeraden (zelfs verboden in de zorg, is dit echt waar?!) terwijl de hele wereld daar wél mee loopt? Heeft Jaap van D. kennis die de wereld niet heeft?
4
Waarom beginnen Jaap van D. en Mark R. te Den Haag niet eens met voorlichting in plaats van nieuwe-normaal verordeningen, dictatoriale verboden en uiterst zorgwekkende, zoniet bedreigende (grond)wetswijzigingen eigenmachtig door te voeren?
5
Waarom wordt met geen woord over de belevingen en ervaringen van genezen patiënten gerept in de publieke media? Met de meest mogelijke ontzag en medelevensbetuiging aan alle getroffenen: ook het beeld van koorstachtig zoemende IC’s kweekt begrip bij de zich steeds meer ongemakkelijk voelende, gegijzelde burger. Of het aangrijpend relaas van een overlevende. Maar op tv wordt uitsluitend gekletst, getheoretiseerd en ingemasseerd dat ‘het nog lang niet over is’.
6
Waarom wordt niet – conform het advies van WHO-stuurman Tedros (“…There’s only one thing we can do: testing, testing, testing…”;) al vanaf dag 1 getest en kan Groningen dit wel, met aantoonbaar resultaat?

P.S.: met name de laatste foto even aanklikken.
Best interessant te zien, wat weldoener Bill allemaal op zijn conto heeft staan.

Virussen en strafbladen

Geplaatst op Facebook, 1 mei 2020
Vandaag: 70 reacties, 162 keer gedeeld.

——-

Ik hou me aan de regels. Blijf binnen, hou afstand en doe uitsluitend het hoognodige buitenshuis. Alleen. Maar nu moet mij iets van het hart.

Het nieuwe normaal: leven in de DDR. Onze staat gebruikt een naar alle waarschijnlijkheid gekweekt virus als excuus voor machtsmisbruik en dwangmaatregelen. Onze grondwet wordt op tal van punten met voeten getreden. Voor onze vrijheid is ooit 80 jaar oorlog gevoerd. Geen enkel excuus rechtvaardigt deze misdaden tegen het volk. Vierhonderd euro boete op overtreding van die afschuwwekkende 1,5 meterregel is al buitensporig hoog, maar het daaraan verbinden van een tweede en levenslange sanctie – een strafblad – is misdadig en in strijd met de rechten van de mens. Net zoals de rechten op vereniging en vergadering, en om volledig te mogen beschikken over ons eigendom dat nog steeds wettelijk betaalmiddel is, die ons even gemakshalve pijlsnel geheel zijn afgenomen omdat dat ‘veiliger’ was.

Dit valt niet meer te verdedigen als zijnde in het belang van de volksgezondheid of het verminderen van risico’s. Het is ordinair misbruik door onze overheid, het fascisme waardig. Dacht u echt dat in september alle afgenomen vrijheden teruggegeven gaan worden? Denk na! Wat wordt de volgende stap? Represailles en openbare executies? Of misschien straks een verplicht vaccin, dat receptoren bevat waardoor je eigen lichaam een levenslange enkelband wordt? Pijnprikkels, toegediend via 5G, onder de letterlijk te nemen noemer ‘crowd control’, met je eigen telefoon als router? Dit soort zaken moeten heden ten dage niet meer als louter fantasie worden beschouwd, maar eerder aannemelijk, zelfs waarschijnlijk. Gaat dat niet wat ver, Ab? Ja. Maar het wordt zo langzamerhand ook wel wat bizar met de macht van onze handhavers, die tot voor kort nog slechts mikpunt waren van spot bij de boefjes, en nu hun jarenlang opgespaarde woede koelen op spelende minderjarigen (€95) en eerzame burgers (€390). Macht die niet gegeven, maar genomen is, wordt misbruikt. Altijd. Daarop kun je de geschiedenisboekjes naslaan.

Terug naar de harde werkelijkheid. Afgelopen week in gemeente EDAM-Volendam. Jonge mensen die zijn opgegroeid in vrijheid, even stonden te praten bij een toevallige ontmoeting na maanden van opsluiting, verraden werden door verachtelijke kliklijners, kunnen straks vóór ze goed en wel gestart zijn geen VOG meer krijgen. Jonge studenten zien hun toekomst vernield worden door een uiterst begrijpelijk moment van menselijkheid, na maanden van vele plotselinge, geniepig aan onze aangeboren sociaalvoelendheid knagende vrijheidsbeperkingen. Op deze manier kweek je wanhopige en verbitterde jongeren, die maar al te makkelijk ontsporen. De Berlijnse muur is nu een virus. Een virus waaraan nog niet een schijntje van het aantal jaarlijkse griepslachtoffers is overleden. Het pandemiesprookje krijgt meer en meer het karakter van een smoes, een vooropgezet plan om het volk middels angst te knechten en in toom te houden. Een criminele overheid, de BOA’s als janhagel. Dit maakt mij boos. Dit roept om verzet!!