Virussen en strafbladen

Geplaatst op Facebook, 1 mei 2020
Vandaag: 70 reacties, 162 keer gedeeld.

——-

Ik hou me aan de regels. Blijf binnen, hou afstand en doe uitsluitend het hoognodige buitenshuis. Alleen. Maar nu moet mij iets van het hart.

Het nieuwe normaal: leven in de DDR. Onze staat gebruikt een naar alle waarschijnlijkheid gekweekt virus als excuus voor machtsmisbruik en dwangmaatregelen. Onze grondwet wordt op tal van punten met voeten getreden. Voor onze vrijheid is ooit 80 jaar oorlog gevoerd. Geen enkel excuus rechtvaardigt deze misdaden tegen het volk. Vierhonderd euro boete op overtreding van die afschuwwekkende 1,5 meterregel is al buitensporig hoog, maar het daaraan verbinden van een tweede en levenslange sanctie – een strafblad – is misdadig en in strijd met de rechten van de mens. Net zoals de rechten op vereniging en vergadering, en om volledig te mogen beschikken over ons eigendom dat nog steeds wettelijk betaalmiddel is, die ons even gemakshalve pijlsnel geheel zijn afgenomen omdat dat ‘veiliger’ was.

Dit valt niet meer te verdedigen als zijnde in het belang van de volksgezondheid of het verminderen van risico’s. Het is ordinair misbruik door onze overheid, het fascisme waardig. Dacht u echt dat in september alle afgenomen vrijheden teruggegeven gaan worden? Denk na! Wat wordt de volgende stap? Represailles en openbare executies? Of misschien straks een verplicht vaccin, dat receptoren bevat waardoor je eigen lichaam een levenslange enkelband wordt? Pijnprikkels, toegediend via 5G, onder de letterlijk te nemen noemer ‘crowd control’, met je eigen telefoon als router? Dit soort zaken moeten heden ten dage niet meer als louter fantasie worden beschouwd, maar eerder aannemelijk, zelfs waarschijnlijk. Gaat dat niet wat ver, Ab? Ja. Maar het wordt zo langzamerhand ook wel wat bizar met de macht van onze handhavers, die tot voor kort nog slechts mikpunt waren van spot bij de boefjes, en nu hun jarenlang opgespaarde woede koelen op spelende minderjarigen (€95) en eerzame burgers (€390). Macht die niet gegeven, maar genomen is, wordt misbruikt. Altijd. Daarop kun je de geschiedenisboekjes naslaan.

Terug naar de harde werkelijkheid. Afgelopen week in gemeente EDAM-Volendam. Jonge mensen die zijn opgegroeid in vrijheid, even stonden te praten bij een toevallige ontmoeting na maanden van opsluiting, verraden werden door verachtelijke kliklijners, kunnen straks vóór ze goed en wel gestart zijn geen VOG meer krijgen. Jonge studenten zien hun toekomst vernield worden door een uiterst begrijpelijk moment van menselijkheid, na maanden van vele plotselinge, geniepig aan onze aangeboren sociaalvoelendheid knagende vrijheidsbeperkingen. Op deze manier kweek je wanhopige en verbitterde jongeren, die maar al te makkelijk ontsporen. De Berlijnse muur is nu een virus. Een virus waaraan nog niet een schijntje van het aantal jaarlijkse griepslachtoffers is overleden. Het pandemiesprookje krijgt meer en meer het karakter van een smoes, een vooropgezet plan om het volk middels angst te knechten en in toom te houden. Een criminele overheid, de BOA’s als janhagel. Dit maakt mij boos. Dit roept om verzet!!