Website nodig?

Naast pianist ook Webmaster

Ab Tuyp was niet altijd muzikant. Vanuit zijn jarenlange ervaringen in de IT wereld was voor Ab Tuyp de stap naar webdevelopment al gauw gezet. Grafisch en technisch ontwerp, de complete ontwikkeling en hosting van uw webapplicaties kunt u aan Ab Tuyp overlaten. Ab heeft meer dan 20 jaar IT praktijkervaring waarvan meer dan 10 jaar als webmaster.

In 2002 behaalde Ab het diploma ‘Certified Webmaster’.
Voor midden- en kleinbedrijf heeft hij inmiddels vele webapplicaties ontwikkeld.
De website die u nu ziet, is gemaakt met WordPress, een opensource toepassing, gebaseerd op php/mysql techologie.

Wilt u een professionele website die klanten oplevert? Dan bent u aan het juiste adres!

Voorbeelden van Abs werk:
www.beabmusics.nl
www.tegelzetbedrijfvolendam.nl
www.willemhoningh.com

 

U wilt een nieuwe website – hoe werkt dat ?

Moet u meewerken aan de bouw van uw eigen website? Ja.
Niet actief, maar wel passief: informatieverstrekking, documentatie verzamelen (zoals bv. archieffoto’s). Een wijd verbreid misverstand onder onze website klanten is, dat zij zelf niets voor hun site hoeven te doen. Mispoes…
Help uw webmaster aan goede informatie cq. materiaal en u krijgt een goede site.

Uw website functioneert goed als:

 • Uw website doordacht is opgezet, dus volgens Google standaarden.
  Geen paniek… Ab heeft ervaring, adviseert u en denkt met u mee!
 • Uw website actuele informatie blijft bevatten.
  Dus: bijhouden. Wie, ik? Ja, wie anders?
  Geen paniek….Ab bouwt voor u een CMS website!

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij begeleiden u van A tot Z. En niet alleen gedurende het gehele ontwikkelingsprocedé, maar ook daarna. Nazorg is het eerste jaar kostenloos: service van de zaak.
 • U zult tijdens de bouwperiode ruimte in uw agenda moeten maken voor wat tussentijdse evalutaties (kort overleg).
 • Benodigde werkzaamheden als scannen, ontwikkelen/bewerken van audio en video kunnen wij onder eigen dak verzorgen. Uiteraard in topkwaliteit.

 

Uw website: een project

Tijdens de ontwikkeling van uw website is het van belang om zo af en toe overleg te hebben. Er ontstaan tussentijdse vragen aan beide kanten, en U houdt een vinger aan de pols!

In het traject van websiteontwikkeling komen de volgende stappen voorbij:

 1. Vooroverleg + offerte (kostenloos)
  Een gratis vraaggesprek waarin Ab u honderd uit vraagt over uw producten/diensten die u met uw site aan de man wilt brengen. Klant krijgt uitleg over de te volgen werkwijze en kiest voor al of niet offerteaanvraag, aan de hand van een geschatte prijsopgave. Tot dusver nog geen enkele verplichting.
 2. Plan van Aanpak
  Aan de hand van het vooroverleg stelt Ab een Plan van Aanpak samen en een definitieve offerte. Klant beslist voor ‘go’ of ‘no go’.
 3. Concept ontwerp
  De klant verstrekt verzamelde informatie, Ab ontwikkelt een concept ontwerp.
  Dit concept wordt aan klant voorgelegd en bijgewerkt totdat klant én ontwerper er achter staan.
 4. Bouw website
  Tijdens de bouw zal een aantal keren een evaluerend overleg nodig zijn.
  Dit voorkomt enerzijds verrassingen voor u en anderzijds onnodig extra werk voor uw webdeveloper.
 5. Oplevering

 

De prijs van een website

Wat kost een website? Een veelgestelde vraag.
De prijs van een website is niet vooraf vast te stellen.
Eenvoudige websites kosten minder, complexe websites kosten meer.

Voor vrijblijvende info belt u: 0619 722 764 of mail ons uw vraag

“Wij bouwen uw bedrijfswebsite al vanaf € 300,00”
Dit soort slogans zijn lokkertjes. Vlieg er niet in..

.